Archiwum dnia: 2 maja 2015


Ratujmy Redutę Ordona

Dziś przedstawiciele Fundacji „Willa Jasny Dom”, która od niedawna jest członkiem Komitetu Zachowania Reduty Ordona, wzięli udział w kameralnych uroczystościach, które odbyły się przy pomniku Obrońców Reduty Ordona.
Uczestnicy mieli możliwość wysłuchania apelu w sprawie obrony Reduty Ordona oraz oddali hołdu ppor. Ordonowi, w związku ze zbliżającą się rocznicą Jego śmierci.