80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej


1 września 1939 r. niemiecka agresja na Polskę zapoczątkowała trwającą 6 lat wojnę, która pochłonęła życie milionów ludzi na całym świecie, przynosząc jednocześnie niepowetowane straty w kulturze, sztuce i architekturze.