Napisy


Po wielu miesiącach starań, udało nam się doprowadzić do poprawienia napisów na pamiątkowej tablicy upamiętniającej Ofiary reżimu komunistycznego.
Mamy nadzieję, że czytelna już tablica będzie spełniała swoją edukacyjno-informacyjną rolę.

Wygląd tablicy przed pracami konserwatorskimi

Wygląd tablicy przed pracami konserwatorskimi

Wygląd tablicy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich

Wygląd tablicy po przeprowadzeniu prac konserwatorskich