Panowie Jan Kasprzyk i Jacek Polańczyk z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w piwnicach Wili Jasny Dom


„Chwała Bohaterom wolnej Polski, którzy w tym miejscu cierpieli za wierność Rzeczypospolitej!”, napisał w Księdze Pamiątkowej Pan Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który wraz z Panem Jackiem Polańczykiem zwiedzał dziś zabytkowe piwnice Jasnego Domu..
Wyrażamy Panu Ministrowi ogromną wdzięczność za dzisiejsze spotkanie oraz zaangażowanie w przywracanie pamięci o „Bohaterach naszej wolności”.