Podziękowanie za spotkania


Serdecznie dziękujemy Wszystkim, którzy w tym wyjątkowym dniu pochylili się nad tragiczną historią Willi Jasny Dom.
Dziękujemy za każde ze spotkań na przestrzeni ostatnich 15 lat, podczas których zechcieliście Państwo usłyszeć „krzyk” murów, jęk torturowanych….
Pamiętajmy, że tak jak powiedział dziś podczas kazania ksiądz Jacek Gomulski, „wszyscy jesteśmy beneficjentami Ich krzyku o wolność, Ich walki o niepodległość”. Walki wygranej!