W szczególnym dniu i wyjątkowym miejscu rozstrzygnięty został konkurs poświęcony Żołnierzom Wyklętym.


Dzisiaj – w 69 rocznicę śmierci Rotmistrza Witolda Pileckiego – wręczyliśmy nagrody w konkursie „Osamotnieni Herosi Partyzantki – Żołnierze Wyklęci”.

Serdecznie dziękujemy za udział w konkursie i gratulujemy wszystkim uczestnikom!