W tym szczególnym Dniu módlmy się również za Ofiary reżimu komunistycznego.