O Willi

Kamienica położona w Warszawie przy ul. Świerszcza 2, w okresie od lutego do października 1945 roku była siedzibą Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego.
W jej piwnicach urządzono cele więzienne, a na wyższych kondygnacjach znajdowały się pokoje przesłuchań i biura. Według historyków Instytutu Pamięci Narodowej w okresie istnienia aresztu przeszło przez budynek ponad tysiąc kobiet i mężczyzn, w tym żołnierzy Armii Krajowej.

Potwierdzeniem ponurej przeszłości piwnic są zachowane do dziś wyryte na ceglanych ścianach napisy, kalendarze kreskowe oraz drzwi z wyciętymi charakterystycznymi judaszami. Największą grozę budzą błagalne napisy: „Jezu wyratuj” i wyryty nad nim znak krzyża oraz „Matko Boża Opiekunko Nasza Wyratuj”, świadczące o nieludzkich warunkach i bestialskim traktowaniu więźniów przez ludową policję polityczną. Mimo iż, mury nieustannie „krzyczą”, wciąż niewiele osób ma świadomość dramatu, jaki rozgrywał się w piwnicach Willi Jasny Dom.

By przeciwdziałać obojętności w styczniu 2013 roku została założona Fundacja „WILLA JASNY DOM”. Jest ona organizacją pozarządową, powołaną i prowadzoną by działać na rzecz kultury i krzewienia świadomości historycznej. Podstawowym jej celem jest upamiętnienie i ochrona miejsca pamięci narodowej, jakim bez wątpienia jest budynek położony przy ul. Świerszcza 2 w Warszawie.

Zabytkowe piwnice Willi Jasny Dom można bezpłatnie zwiedzać po wcześniejszym umówieniu się z przewodnikiem.


Apteczka dla Ukrainy

Szanowni Państwo,
FFundacja Willa Jasny Dom przyłącza się do akcji #ApteczkadlaUkrainy, zainicjowanej przez Fundacja Dziękujemy za Wolność.
Od 1 marca środki pierwszej pomocy można przynosić do Willi Jasny Dom, ul. Świerszcza 2 Warszawa Włochy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 532 423 657 lub mailowym: fundacja@willajasnydom.pl
Zbieramy:
– gazy opatrunkowe, 1m2
– gaziki 10×10
– opaski podtrzymujące,
– opaski elastyczne (gdy mamy ograniczoną ilość miejsca lepiej zabrać bandaże elastyczne bo są bardziej uniwersalne)
– opatrunki indywidualne,
– plastry z opatrunkiem
– chusty trójkątne
– folia stretch wąska lub folia śniadaniowa (do opatrywania oparzeń, unieruchomienia złamań)
– mocny, szeroki plaster w rolce
– opatrunki żelowe na oparzenia
– folie termoizolacyjne NRC
– maseczki do sztucznego oddychania
– rękawice ochronne
– latarki czołowe
– środki antyseptyczne na rany np prontosan, octenisept
– maść antyseptyczna navrsny
Nie bądźmy obojętni!

80. rocznica przekształcenia ZWZ w Armię Krajową

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz: „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią Armię Krajowa podległą Panu Generałowi, jako Jej Dowódcy […]”.
Rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową dał początek liczącej 300 000 żołnierzy  podziemnej organizacji zbrojnej w okupowanej  Europie.
Z tej okazji, zapraszamy Państwa do zapoznania się z wystawą pt.” Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polski Podziemnej”, autorstwa Pana Marcina Łaszczyńskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej, znajdującą się u zbiegu ul. Świerszcza i Cienistej w Warszawie Włochach.