78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie, zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”.

Pamiętamy!