O „Jasnej” w najnowszym „Kombatancie”


Polecamy artykuł autorstwa Adama Stefana Lewandowskiego poświęcony „Jasnej”, który ukazał się w najnowszym wydaniu Biuletynu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Dziękujemy pracownikom UdSKiOR na czele z Panem Ministrem Jan Kasprzyk za pomoc w rozpowszechnianiu wiedzy o dramatycznej przeszłości Willi Jasny Dom.