Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych


„O POLSKO! POLSKO! Święta! Bogobojna!
Jeżeli kiedyś jasna i spokojna
obrócisz swoje rozwidnione oczy
na groby nasze, gdzie nas robak toczy;
gdzie urny prochów pod wierzby wiosenne
skryły się dumać jak łabędzie senne:
Polsko ty moja, gdy już nieprzytomni
będziemy – wspomnij ty o nas! O, wspomnij! (…)”
Juliusz Słowacki „O Polsko”
Wczoraj, 1 marca, pod pamiątkową tablicą przy ul. Świerszcza 2 odbyły się uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w tym roku objęte Narodowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy.
Po wysłuchaniu Hymnu państwowego, prowadzący uroczystości Pan Jacek Czerwiński przywitał Uczestników obchodów, zorganizowanych przez przedstawicieli Fundacji „Willa Jasny Dom”.
W uroczystościach udział wzięli: wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan profesor Piotr Gliński, członkowie związków i organizacji kombatanckich, rodziny więźniów byłego aresztu Informacji Wojskowej przy ul. Świerszcza 2, posłowie na Sejm Rzeczypospolitej, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, przedstawiciele Rady i Zarządu Dzielnicy Włochy, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie włochowskich szkół, przedstawiciele instytucji kultury Dzielnicy Włochy, duchowieństwo, harcerze wraz z komendantem, przedstawiciele grupy historycznej Zgrupowanie „Radosław” 44 oraz mieszkańcy Włoch.
Wartę honorową wystawił Batalion Dowodzenia Wojsk Lądowych.
Uroczystości otworzyła prezes Fundacji „Willa Jasny Dom” pani Marlena Piekarska- Olszówka, która przywitała zgromadzonych w imieniu organizatorów obchodów. W swoim bardzo emocjonalnym przemówieniu powiedziała m.in., iż „ (…) Żołnierze Wyklęci powrócili do społecznej świadomości w należnej Im chwale. (…) nie powiódł się, zatem plan komunistycznych oprawców. Żołnierze Wyklęci mieli być zapomniani, a pozostaną nieśmiertelni”.
Zanim głos zabrali nasi znamienici Goście, Prowadzący uroczystości zabrał Zgromadzonych „w podróż w czasie”, opowiadając o dramatycznej historii Willi Jasny Dom i krwawego okresu, kiedy zajęła ją Informacja Wojskowa – instytucja stalinowskiego terroru.
W symboliczny sposób oddaliśmy również głos Pani Alinie Kosińskiej ps. „Kala”, harcerce zaangażowanej później w Wojskową Służbę Kobiet, partyzantce Armii Krajowej w powiecie sokołowskim i byłej więźniarce aresztu przy ul. Świerszcza 2.
Pani Alina odeszła od nas w marcu zeszłego roku. Dzięki uprzejmości Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta, wysłuchać mogliśmy fragmentów wywiadu, jakiego udzieliła na temat swojego pobytu areszcie Informacji Wojskowej w 1945 roku.
Po wysłuchaniu wspomnień Pani Kosińskiej, Prowadzący odczytał list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy.
Gościem honorowym uroczystości był wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan profesor Piotr Gliński, który powiedział, iż „dziś oddajemy hołd Tym, którzy w tamtych strasznych czasach potrafili dokonać prawidłowych wyborów”.
Głos zabrali również przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Pan Marcin Łaszczyński, Burmistrz Dzielnicy Włochy, Pan Michał Wąsowicz oraz radny Dzielnicy Włochy, Pan prof. Janusz Wojdalski.
Po uczczeniu minutą ciszy Ofiar reżimu komunistycznego, ksiądz proboszcz Zygmunt Niewęgłowski odmówił w Ich intencji modlitwę.
Po zakończeniu obchodów w asyście wojska oraz przy dźwiękach pieśni partyzanckiej w wykonaniu byłych Żołnierzy V Brygady Wileńskiej, poszczególne delegacje złożyły pod pamiątkową tablicą kwiaty i zapaliły znicze.
Po zakończeniu oficjalnej części obchodów, przedstawiciele fundacji „Willa Jasny Dom” oprowadzili po zabytkowych piwnicach Informacji Wojskowej Pana profesora Piotra Glińskiego oraz pozostałych Uczestników uroczystości.
Dziękujemy Wszystkim, dzięki pomocy których wczorajsze obchody miały tak niezwykły charakter.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Pana wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana profesora Piotra Glińskiego, członków związków i organizacji kombatanckich, rodzin więźniów byłego aresztu Informacji Wojskowej przy ul. Świerszcza 2, posłów na Sejm Rzeczypospolitej, przedstawicieli Instytutu Pamięci Narodowej, duchowieństwa, przedstawicieli grupy historycznej Zgrupowanie „Radosław” 44, Pana Christiana Młynarka, Pani Kingi Doleżyczek, klubu studenckiego Amplitron z Politechniki Warszawskiej za wsparcie techniczne, Archiwum Historii Mówionej Domu Spotkań z Historią i Ośrodka Karta za udostępnienie rozmowy z Panią Aliną Kosińską, Żołnierzy oraz Dowództwa Asysty Honorowej Batalionu Dowodzenia Wojsk Lądowych, harcerzy Hufca Warszawa Ursus wraz z komendantem Pawłem Chempińskim.
Wyrazy szacunku i ogromnej wdzięczności dla Pana Jacka Czerwińskiego za nieocenioną pomoc!