Termin zgłoszeń kandydatów do Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich wydłużony


Zachęcamy do zgłaszania kandydatów do Nagrody BohaterONy 2022 im. Powstańców Warszawskich  ??
Zgłoszenia do czwartku 6 października ↓
➡️ https://bohateron.pl/bohaterony-2022/zglos-kandydata/