Archiwum dnia: 14 lutego 2022


Uroczystości patriotyczno- religijne w hołdzie Patriotom Polskim więzionym w piwnicach Willi Jasny Dom

Zapraszamy!


80. rocznica przekształcenia ZWZ w Armię Krajową

14 lutego 1942 r. Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wydał rozkaz: „Znoszę dla użytku zewnętrznego nazwę ZWZ. Wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią Armię Krajowa podległą Panu Generałowi, jako Jej Dowódcy […]”.
Rozkaz o przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową dał początek liczącej 300 000 żołnierzy  podziemnej organizacji zbrojnej w okupowanej  Europie.
Z tej okazji, zapraszamy Państwa do zapoznania się z wystawą pt.” Armia Krajowa. Siły Zbrojne Polski Podziemnej”, autorstwa Pana Marcina Łaszczyńskiego z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytut Pamięci Narodowej, znajdującą się u zbiegu ul. Świerszcza i Cienistej w Warszawie Włochach.